<div class='port-inner'><div class='ptitle'>דברים שצריך לבדוק לפני שמעלים אתר לרשת (גם אתר וורדפרס)</div><div class='pexcerpt'>מלאכת הרכבת אתר וורדפרס או כל סוג של אתר אינטרנט היא לא מלאכה פשוטה. כרוכים בה שלבים רבים וכל אחד מהם מורכב יותר מקודמו. לאחר האפיון, העיצוב, הקוד והאפקטים ,כל שנותר הוא להעלות את האתר לשרת האינטרנט ולגרום לכולם להתחיל לגלוש אליו. שניה לפני שמעלים את האתר, כמה בדיקות אחרונות מומלצות כדי להפוך את העבודה […]</div><div class='ploadmore'>לפרויקט</div></div>

דיגיטל אקספרס מרקטינג גד

מלאכת הרכבת אתר וורדפרס או כל סוג של אתר אינטרנט היא לא מלאכה פשוטה. כרוכים בה שלבים רבים וכל אחד מהם מורכב יותר מקודמו. לאחר האפיון, העיצוב, הקוד והאפקטים ,כל שנותר הוא להעלות את האתר לשרת האינטרנט ולגרום לכולם להתחיל לגלוש אליו. שניה לפני שמעלים את האתר, כמה בדיקות אחרונות מומלצות כדי להפוך את העבודה […]

<div class='port-inner'><div class='ptitle'>וורדפרס – איך לחסוך זמן בכתיבה ועריכת פוסטים ועמודים באמצעות שימוש שקיצורי מקלדת שימושיים</div><div class='pexcerpt'>כתיבה ועריכת פוסטים ועמודים במערכת וורדפרס יכולה להיות משימה מאוד מעייפת הדורשת הרבה תשומת לב לפרטים ומזכירה באופיה עיבוד תמלילים. כדי לחסוך זמן ולייעל את כתיבת הפוסטים או העמודים בוורדפרס 🙂 ריכזתי כמה קיצורים מרכזיים ושימושיים מאוד Bold: Alt+SHIFT+b – הדגשת הכתב Italics: Alt+SHIFT+i – הטיית הכתב Link: Alt+SHIFT+a – יצירת קישור מקטע טקסט Blockquote: Alt+SHIFT+q – ציטוט Code: Alt+SHIFT+c […]</div><div class='ploadmore'>לפרויקט</div></div>

דיגיטל אקספרס מרקטינג וורדפרס אלמנטור

כתיבה ועריכת פוסטים ועמודים במערכת וורדפרס יכולה להיות משימה מאוד מעייפת הדורשת הרבה תשומת לב לפרטים ומזכירה באופיה עיבוד תמלילים. כדי לחסוך זמן ולייעל את כתיבת הפוסטים או העמודים בוורדפרס 🙂 ריכזתי כמה קיצורים מרכזיים ושימושיים מאוד Bold: Alt+SHIFT+b – הדגשת הכתב Italics: Alt+SHIFT+i – הטיית הכתב Link: Alt+SHIFT+a – יצירת קישור מקטע טקסט Blockquote: Alt+SHIFT+q – ציטוט Code: Alt+SHIFT+c […]